Rejestracja dziecka

Uzupełnij dane dziecka:

--

Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko/dzieci z wszelkich atrakcji Malutkie Fun Park prowadzonej należącą do „Osada Malutkie” s.c. Teresa Skóra, Marian Skóra, z siedzibą w Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce, oraz oświadczam, że:
1. W/w dziecko/dzieci nie ma/nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK.
2. Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu obowiązującego w SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK, który to regulamin znany jest również mojemu dziecku.
3. Akceptuję fakt, że pracownicy SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK nie świadczą opieki nad dziećmi i młodzieżą.
4. Akceptuję fakt,ze na terenie SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK (konstrukcja, sale urodzinowe, sale zajęć, szatnia, recepcja, parking) prowadzony jest monitoring wizyjny.
TREŚĆ REGULAMINU

© 2023 - Zaloguj się lub Zresetuj hasło